Dr. Póta György

Dr. Altsach Rita / Újszilvás

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének ajánlása ,,Az év praxisa a Kárpát-medencében” elismerésre

Tisztelt Bíráló Bizottság!
Nem tudjuk biztosan, hogy igaz-e a hír, miszerint  külön elismerésben kívánják részesíteni az év legjobbnak tartott házi gyermekorvosi praxisát is. Akár így lesz ez, akár nem, élünk a lehetőséggel, hogy elismerésre javasoljuk a Pest- és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán levő Újszilváson  dr. Altsach Rita gyermekorvosi praxisát.
Amikor vezetőségünk Altsach doktornő ajánlása mellett döntött, a következő szempontokat vette figyelembe: a fiatal doktornő szakmai elismertsége lehetőséget adott volna arra, hogy szakorvosi vizsgáját követően egy nagy hírű fővárosi intézményben folytassa tevékenységét. Ő ennek ellenére a primer gyermekellátás, a területi gyermekgyógyászat, az önálló munkavégzés nehéz körülményeit választotta egy olyan kistelepülésen, ahol korábban soha nem dolgozott gyermekorvos. Ahol idegen környezetben kellett ,,kitaposni” egy házi gyermekorvosi praxis felépítésének nehéz útját. Praxisa a nulláról indulva lett mára az ország egyik példaértékű praxisa. Előremutató az az együttműködés, ami a doktornő és Újszilvás önkormányzata között kialakult, példamutató az a párkapcsolat, melyben férje, a tűzoltóságnál dolgozó, de szakápolói vizsgát is tett Benedek Péter a praxis körüli teendőket végzi, megható az a gondoskodás, ahogy a praxisban a szorosan vett orvosi feladatokon túl is ,,istápolják” a gyermekeket.
Jelöltünk 2007-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi szakán. Szakvizsgája megszerzése előtt döntötte el, hogy hivatását házi gyermekorvosként szeretné folytatni. Úgy látta, hogy egy várostól távoli, kisebb településen a prevenciótól a gyógyításig, a születéstől a fiatal felnőttkorig eredményesen kísérheti páciensei sorsának alakulását.
Bár budapesti születésű és szakvizsgája megszerzéséig ott is élt, mindig vonzotta a vidéki élet. Újszilvás kiválasztásában szerepet játszott, hogy szigorló éveitől az OMSZ nagykátai Mentőállomásán dolgozott és az ott dolgozó kollégákkal jó kapcsolatba került. Az Újszilváson élő gyermekek száma nem tette lehetővé egy önálló praxis létrehozását, ezért az ottani önkormányzat a szomszédos Tápiógyörgyével közösen hozott létre egy teljesen új házi gyermekorvosi praxist. Újszilvás polgármestere, dr. Petrányi Csaba irányításával színvonalas, korszerű rendelőt létesített az önkormányzat.
A praxis gyermeklétszáma egy év alatt emelkedett 500-ra, ma pedig már 800 felett jár. Köszönhető ez annak, hogy ellátási területéről ma már minden újszülöttet a doktornőhöz visznek, és akár 30 kilométernyi távolságból is egyre többen szeretnék gyermekük ellátásához őt választani.
Férje, Benedek Péter, mindvégig támogatta elképzeléseiben, olyannyira, hogy többéves orvosi ügyeleti és tűzoltósági munkája mellett, szakápolói képesítést is szerzett. A mai napig ő végez minden háttérmunkát, így a doktornőnek több ideje jut a tényleges orvosi munkára. Miután két és fél év után párja visszatért a tűzoltósághoz, nagyszerű asszisztens került a praxisba Nyíri Nikoletta személyében.
A kezdetektől példamutató együttműködés alakult ki Altsach doktornő és a ceglédi Toldy Ferenc Kórház Gyermekosztálya között, tartós helyettesként a környező települések betöltetlen gyermekorvosi praxisaihoz tartozó gyermekek ellátásában is részt vállal.
Továbbképzésekre, konferenciákra jár, aktív tagja a Házi Gyermekorvosok Egyesületének, szakmai folyóiratokat olvas, hogy a gyermekgyógyászat aktuális kérdésein túl, a sürgősségi ellátásban is jól tájékozott legyen. Több alkalommal tartott újraélesztési- és elsősegélynyújtó tanfolyamokat, nem csak Újszilváson, hanem a környező községekből hozzá járó szülők kérésére más helyszíneken is.
A betegek széleskörű tájékoztatása érdekében, a kor igényeinek megfelelően, létrehozott egy honlapot, illetve egy Facebook oldalt, hogy naprakész és fontos információkkal láthassa el a szülőket és gyermekeket.
Betegei ma már előzetesen egyeztetett időpontra érkeznek a rendelőbe, ezzel sikerült megszüntetni a zsúfoltságot, minimálisra szűkíteni a várakozási időt, és csökkent az esetleges felülfertőződés veszélye is. Az újszilvási rendelőben térítés-, de akár fájdalommentes vérvételre is lehetőség van, a doktornő az önkormányzat segítségével megszervezte a vérminták laborba juttatását is. Ennek a kényelmi szolgáltatásnak eredményeként ma már nem kell a gyerekeknek a 20 kilométernyire levő laboratóriumba utazniuk, (ahová nem túl jó a tömegközlekedés), és nem kell a szülőknek szabadságot kivenniük csupán egy laboratóriumi vizsgálat céljából.
Az önkormányzattal közösen nem rég egy pályázatot is benyújtottak egy minilabor és bizonyos orvosi eszközök beszerzésére. Praxisa mutatói is példázzák, hogy megfelelő tájékoztatással, hatékony védőnői együttműködéssel még a Meningococcus B-, a kombinált Meningococcus-, a Varicella-, a Rotavírus-, a kullancs encephalitis-, vagy a HPV vakcinákkal is jelentős átoltottságot lehet elérni.
Férjével együtt négy lovat gondoznak. A környékbeli lovas barátainkkal létrehozták a Szorgalmatos Lovasgazda Alapítványt. A kistérségben lévő rendezvényeken rendszeresen megjelennek, hol hintóval, hol a Mikulást repítve lovasszánnal, hol a tápióbicskei csatában az ágyút vontatva, harsan fel a gyerekek csodálkozó kiáltása ,,Jé az a mi doktor nénink!”
Ma, amikor a gyermeklakosság jelentős hányada nem jut lakóhelye közelében a szakmailag oly kívánatos gyermekorvosi alapellátáshoz, amikor egy megüresedett gyermekorvosi praxist szinte lehetetlen betölteni, amikor a területen dolgozó gyermekorvosok átlagéletkora 60 körül jár, Altsach Rita elszánása, folyamatos törekvése a megújulásra, irányt mutathat fiatal kollégái számára.
Elismerése nem csupán dr. Altsach Rita további munkájára hatna ösztönzőleg, de felhívná a fiatal kollégák figyelmét is arra, hogy a gyermekorvosi hivatás gyakorlásának bár nehéz, de gyönyörű, kihívásokkal teli terepe a kis településen végzett házi gyermekorvosi tevékenység.

Budapest, 2018. február 24.

Dr. Póta György
elnök